Agnieszka Gajowniczek – pedagog, tyflopedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się, oceną procesów integracji sensorycznej oraz terapią neurorozwojową [integracja odruchów, terapia taktylna , terapia metodą integracji sensorycznej, psychomotoryka] Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój małych dzieci w ramach Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Beata Wasilewicz – pedagog, logopeda, glottodydaktyk, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce oraz terapią uczniów dyslektycznych. Prowadzi również diagnozę i terapię metodą Integracji Sensorycznej. Ponadto prowadzi diagnozę oraz terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zakresu zaburzeń mowy, zaburzeń komunikacji oraz wad wymowy. Interesuje się specyfiką rozwoju małych dzieci, czynnikami zaburzającymi ich rozwój i terapią. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Prywatnie mama dwóch dziewczynek ogromna optymistka i romantyczka.